Algemene voorwaarden Sylayurmassage

Boek je een afspraak bij mij? Dan ga ik er vanuit dat je de algemene voorwaarden hebt gelezen en akkoord gaat. Hieronder vind je ze terug:

 • Voor een eerste massage/behandeling zal ik kort een aantal vragen stellen om eventuele klachten te inventariseren. Aan de hand hiervan stellen we eventueel een behandelplan op.
 • Voor en na elke massage/behandeling zal er geëvalueerd worden hoe de massage/behandeling ervaren is.
 • Alle persoonlijke en medische gegevens die je voor of tijdens de massage aan ons doorgeeft worden vertrouwelijk behandeld. Zonder jouw schriftelijke toestemming worden deze nooit aan derden verstrekt.
 • Ben je onder behandeling van een arts, fysiotherapeut, specialist of andere, en/of gebruik je medicijnen? Raadpleeg dan of je gemasseerd mag worden gedurende de behandelperiode.
 • De massages die je ondergaat, zijn niet bedoeld om ‘medische condities’ (zoals ziekte, acute of chronische klachten) te diagnosticeren en/of te behandelen. Bij twijfel over een aandoening of blessure of contra indicatie kan besloten worden om af te zien van het geven van een massage en je door te verwijzen naar een arts/therapeut/specialist. Vervolgbehandelingen zijn mogelijk zodra jouw behandelend arts hierin toestemt.
 • Je bent zelf verantwoordelijk voor de informatie en de juistheid ervan die je tijdens het intake gesprek aan mij verstrekt, zodat ik de massage zo verantwoordelijk en veilig mogelijk uit kan voeren.
 • Sylayurmassage kan niet aansprakelijk gesteld worden voor negatieve resultaten, al dan niet door onjuiste informatie of verzwijgen van blessures en/of ziektes.
 • Sylayurmassage kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor beschadiging, diefstal of verlies van persoonlijke bezittingen van de cliënt.
 • Wederzijds respect in een veilige sfeer en goede hygiëne voor zowel jou als mij is een vanzelfsprekendheid tijdens een massage.
 • Om de behandeling zo ontspannen mogelijk te laten verlopen vraag ik je vriendelijk om mobiele telefoons, piepers e.d. uit te schakelen of op stil te zetten vlak voor aanvang van de massage.
 • Gemaakte afspraken kunnen tot 48 uur voorafgaand aan de afspraak kosteloos worden gewijzigd of geannuleerd. Binnen 48 uur gewijzigde of geannuleerde afspraken worden volledig aan jou doorberekend. Dit geldt ook voor niet nagekomen afspraken.
 • Sylayurmassage behoudt zich het recht voor om cliënten te weigeren.
 • Bij het maken van een afspraak wordt altijd je email, adres en telefoonnummer gevraagd voor mijn administratie.
 • Prijswijzigingen zijn voorbehouden.
 • Betaling worden voorafgaand aan de massage of behandeling voldaan vooraf via directe overboeking. Je kunt ook betalen met een cadeaubon.
 • Cadeaubonnen of rittenkaarten zijn niet inwisselbaar voor contanten.
 • Het gebruik van materialen tijdens de behandeling zoals handdoeken en olie zijn inbegrepen.
 • Het verrichten van erotische massages behoort niet tot mijn assortiment. Cliënten die toch seksueel getinte opmerkingen maken of seksuele handelingen en/of gedragingen doen worden per direct uit de massagesalon verwijderd.